Projecten

Vynova Tessenderlo, Belgium

Vynova wil bepalen of de methodiek van het 7-stappenmodel (gedachtegoed van Joseph Kessel) bruikbaar is en synergievoordelen gaat opleveren voor het bedrijf. Om dit te kunnen vaststellen is een pilot gestart waarbij enkele functies zijn geanalyseerd. Voor deze functies is een per taak een observatienorm opgesteld. Per taak worden de observaties vastgelegd in een beoordelingsformulier. De opleiding gaat gestalte krijgen aan de hand van een opleidingstraject (met ingebouwde observatiemomenten of toetsen). Medio maart 2018 worden de conclusies gepresenteerd aan het management.

SABIC 

Kennis van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu-issues staat hoog in vaandel bij SABIC. Alle medewerkers moeten daarvoor functiegerichte trainingen volgen. Deze trainingen worden samen met inhoudsdeskundigen van SABIC opgesteld en getransformeerd tot e-learnings. In het kader van vervoer gevaarlijke stoffen zijn zes modules geupdate en in een moderner e-learning-jasje gestoken.

Vynova Beek

Alle medewerkers, inclusief leidinggevende en staf, moeten blijk geven kennis te hebben van de procesinstallaties van de PVC-fabriek te Beek. In het verleden werd hiervoor gebruik gemaakt van de toetsen van de procesoperators. Deze toetsen hebben als kenmerk te puren naar proces- en bedieningskennis. Dit laatste is niet relevant voor een leidinggevende/ stafmedewerker. De toetsen zijn opnieuw opgemaakt waarbij de nadruk ligt op kritische kennis, zoals procesparameters, veiligheidsissues, storingen, functionaliteiten van apparatuur.

Caradon Stelrad BV

Het productieproces voor het maken van radiatoren is een hectische omgeving.
Opleiden op de werkplek kost tijd en is een investering in de tijd. Caradon Stelrad is deze weg ingeslagen.
Structuur, vasthoudendheid, bezieling zijn belangrijke ingrediënten om te komen tot een gedragen opleidingsmethodiek. De methodiek moet bestand zijn om de hectiek van het productieproces te overwinnen en de rust te vinden voor het opleiden. Samen met het bedrijf zijn afspraken qua opleiden vastgelegd en worden voortdurend gemonitord. De rapportages die hieruit voortvloeien helpen het management om juiste keuzes te maken. Daarnaast voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van opleidingsmateriaal.

OCI Nitrogen BV – OMF

Strategie en visie zijn belangrijke invalshoeken om gestalte OMF kleinte kunnen geven aan opleidingsbeleid. Invloed op gedrag (samenwerken, communiceren, risico denken en leiderschap tonen) wordt daarbij niet vergeten. OMF heeft gekozen voor een totale ommezwaai en is op Chemelot trendsetter en heeft bovenstaand gewenst gedrag onderdeel gemaakt van de opleidingsvisie. Samen met OMF is het nieuwe opleidingshuis gestalte gegeven.

OCI Nitrogen – OMM

Start- en stopinstructies vormen belangrijke werkinstructies voor een Turn Around van een chemische fabriek. Care4skills heeft OCI succesvol geholpen om via een pilot start- en stopinstructies te reviewen.

SABIC Maintenance Support

SABIC Geleen is gestart om opleidingen en kennis te beheren met het leer management systeem, Employabilitymanager. Care4skills adviseert en assisteert om opleidingsplannen per functie in het systeem te brengen.

OCI Nitrogen BV – OMF

OCI – OMF heeft gekozen om diepgaande kennis rondom het veiligheidsisue AN-safety vast te leggen in e-learnings. Deze e-learnings worden aangeboden als kenniselementen voor ervaren operators.

SABIC QESH site Geleen

Stilstand is achteruitgang. SABIC Geleen wil richtlijnen ten aanzien van Quality Environment Safety Health op een andere wijze presenteren dan de gebruikelijke klassikale opleiding met een PowerPoint. Met een PowerPoint is niets mis, maar niet uitdagend voor zelfstudie. Care4skills helpt mee om e-learnings te ontwikkelen.

Tredegar Film Products BV

Kennis delen op de werkplek is geen sinecure. Tredegar heeft via een analyse, Opleidingskundige Quickscan, gevraagd om de momentane status van opleiden op de werkvloer in beeld te brengen. Care4skills heeft bovendien een advies gegeven op welke wijze dat opleidingskundige verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.

EdeA VOF

Betrokken bij de migratie van lessen en instructies vanuit intranetomgeving naar SAP. Wijzigen van format en plaatsen in SAP DMS (Document Management System) en SAP LSO (Leermanagement module van SAP). Daarnaast wordt ook het redactioneel beheer van e-learnings via uPerform en werkinstructies uitgevoerd.

Stamicarbon BV

De opgerichte Stamicarbon Academy gaat kennis managen met behulp van een leer management systeem. Voor het trainen van medewerkers wordt gebruikt gemaakt van leertrajecten die onder andere gestalte worden gegeven via blended learning. Care4skills adviseert om deze leertrajecten te kunnen ontwikkelen.

AkzoNobel Elotex

Aan de hand van een Quickscan zijn opleidingskundige aanbevelingen gedaan, waardoor het opleiden op de werkplek wordt verbeterd. Op de werkvloer is bepaald welke ervaringskennis moet worden aangeboden om het aanleren op de werkplek te kunnen faciliteren. Het bedrijf wordt nu begeleid om dit op een opleidingskundige en praktische wijze te implementeren.

Waternet RWZI Amsterdam West

Waternet heeft erkend dat ervaringskennis van de installaties gemeengoed moet zijn van de afdeling Operatie & Productie. Care4skills heeft in dit project meegeholpen om onder andere te bepalen welke ervaringskennis voor de genoemde afdeling cruciaal is. Na deze identificatie is gestart met het ontwikkelen van kennisdocumenten en werkinstructies voor de doelgroepen. De kennisdocumenten vormen nu de bron van de geborgde kennis welke via opleidingstrajecten zijn te delen met de doelgroepen.