Overdragen van kennis en vaardigheden

Opleidingstraject

Organisaties weten zelf goed te bepalen welke competenties hun medewerkers moeten bezitten voor het uitvoeren van een functie.
De competenties die nodig zijn, worden deels opgedaan in het reguliere onderwijs en deels op de werkplek in het bedrijf. Zodoende is een nieuwe medewerker niet direct 100% inzetbaar. Daarnaast geldt dat voor sommige functies het opdoen van ervaring enkele jaren in beslag neemt. Om deze competenties aan te brengen zijn de volgende vragen te formuleren :

ο Hoe moet het ideale opleidingstraject voor een nieuwe medewerker uitzien?
ο Welke hulp is te bedenken om het opdoen van ervaring te bespoedigen?
ο Op welke wijze kunnen oudere medewerkers weg gezakte kennis bijspijkeren?
ο Welke kennis moet beschikbaar worden gesteld?
ο Op welke wijze moet het opleidingstraject worden ingedeeld?
ο Is toetsen noodzakelijk? Hoe moet een toets uitgevoerd worden? Welke meetlat wordt gebruikt voor de beoordeling?
ο In welke fase moet dit gebeuren?

Care4skills is in staat om dit voor uw organisatie uit te zoeken en aan de hand van functie/taakgegevens opleidingstrajecten op te stellen.