Waarom kennis borgen?

Kennis in de hoofden van medewerkers vastleggen en toegankelijk maken voor collega's
Kennis vastleggen

Diepgaande kennis en ervaring blijkt vaak in het bezit te zijn van de oudere generatie medewerkers van uw bedrijf. Juist die medewerkers gaan de komende jaren de organisatie verlaten. Een centrale vraag is dan ook welk risico loopt het bedrijf als deze kennis verloren gaat?

De meest waardevolle kennis van organisaties is niet altijd schriftelijk of digitaal vastgelegd, maar bevindt zich vaak in de hoofden van ervaren medewerkers. Care4skills kan per functie analyseren welke kennis, horende bij de uitvoering van de taken, belangrijk is en kan dan hulp bieden bij het vastleggen van praktische en theoretische kennis.

Daarbij worden veelal de volgende vragen gesteld:

ο Welke kennis moet direct beschikbaar zijn?
ο Hoe zorg je dat medewerkers de stroom van telkens veranderende bedrijfskennis paraat hebben?
ο Of is paraat hebben niet noodzakelijk en moet de medewerker bij onduidelijkheid snel iets kunnen opzoeken?

  • Allemaal vragen waarvan de antwoorden kunnen leiden tot werkbare keuzes op het gebied van kennis borgen.

Vastleggen van kennis kan op verschillende manieren gebeuren, zoals: Video, instructies, animaties, simulaties, e-learnings, …..
De keuze die gemaakt kan worden is mede afhankelijk van de stand van zaken op het gebied van IT binnen het bedrijf.