Efficiency van leren

Met het gedachtegoed van Charles Jennings (70:20:10) is veel winst is te behalen. Het leren op de werkplek (70) waarin het overdragen van kennis en vaardigheden plaatsvindt, kan het leerrendement negatief beïnvloeden. Te denken valt daarbij aan:

ο communicatie verloopt niet vlekkeloos;
ο werkproces niet juist ingericht;
ο slechte aansturing;
ο slechte opleidingskundige afspraken;
ο enz.

Zie ook op deze website: Vergeetproces bevechten.
Care4skills heeft oog voor dit soort remmende factoren en heeft ervaring om samen met de organisatie dit soort problemen aan te pakken.