Opleiden en leren op de werkplek

Het mondelinge overdragen van informatie heeft als nadeel dat de ontvanger mogelijk niet alles kan onthouden. Door alle zintuigen in het leerproces aan te spreken wordt het leren gestimuleerd en wordt het “geleerde” beter opgenomen en onthouden. Demonstreren, uitleggen, nadoen, reflecteren en zelf doen zijn fasen waarin kennis wordt opgedaan. Om leren op de werkplek mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met Didactiek en Opleiden komen de volgende vragen naar voren:

Taakgebieden instructie afdeling

ο Wie is de meest geschikte medewerker die dit kan uitdragen?
ο Kan deze medewerker dit alleen uitvoeren?
ο Op welke wijze moet de medewerker worden gecoacht?
ο Aan welke norm moet de kennistransfer voldoen?
ο Met welk opleidingsresultaat is de organisatie tevreden?
ο Op welke wijze wordt bovenstaande beoordeeld of geobserveerd?
ο Welke tools zijn nodig om leerresultaten te monitoren?

De medewerker die de werkzaamheden het beste beheerst hoeft niet de medewerker te zijn die dit het beste kan overdragen. Door goed opgeleide mentoren (ervaren medewerkers) te laten werken met opleidingstools kan het aanleren en de kennistransfer worden verbeterd.

Care4skills kan dit hele proces faciliteren en zorgdragen dat mentoren en assessoren hun taken kennen en kunnen uitvoeren.