Waarom kennis delen? 

Pomptechnologie
Kennis over een pomp

Organisaties hebben meestal al een beeld welke bedrijfsinformatie van belang is voor kennisoverdracht.
Welke effecten kan het delen van kennis hebben voor het bedrijf?

ο Kennisdeling stimuleert procesverbetering en -optimalisatie.
ο Door kennisdeling kun je nieuwe technieken en werkwijzen sneller aanleren en overdragen.
ο Kennisdelen is goed voor het bedrijfsresultaat.
ο Door kennisdeling blijft duurzame kennis en expertise behouden binnen de organisatie.
ο Medewerkers leren van elkaars kennis, expertise én ervaring.

Hoe kennis delen?

Het op methodische wijze beschikbaar stellen van informatie in de vorm van leermateriaal is vaak minder makkelijk.
De informatie is geschikt als leermateriaal als het voor de doelgroep kan worden ingezet. Veelal vergt dit een majeure modificatie met soms een projectmatige aanpak. Care4skills is in staat om met een opleidingskundige visie kennis van een bedrijf in de vorm van leermateriaal te ontwikkelen.

ο Op welke wijze moet het leermateriaal beschikbaar worden gesteld?
ο Welke media zijn bruikbaar en welke niet?
ο Moet het leermateriaal volgens een standaard worden opgesteld?
ο Op welke wijze zijn dubbelingen in leermateriaal te voorkomen?

 

De meeste informatie is vaak al (schriftelijk of digitaal) vastgelegd, maar is veelal niet laagdrempelig toegankelijk. Soms is de samenhang van de informatie moeilijk herkenbaar en minder geschikt voor de doelgroep.
Dit bemoeilijkt het op een snelle en adequate wijze ophalen van informatie en deze in te zetten voor opleidingsdoeleinden.

ο Welke structuur moet de grondslag vormen voor beschikbaar stellen van het leermateriaal?
ο Moet de structuur van de opleidingstrajecten worden gevolgd?
ο Welk platform is handig om de bepaalde informatie op een laagdrempelige wijze aan te bieden?
ο Op welke wijze moet het leermateriaal worden beheerd?