Als kennis van bediening van installaties wegzakt?

In de chemische industrie wordt kennis, zoals de overheid dit wenst, geborgd via instructies. Aan deze instructies wordt enorm veel aandacht besteed. Daarnaast wordt door nieuwe mogelijkheden ook gebruik gemaakt van andere leermogelijkheden zoals: e-learnings, microlearnings, animaties, filmpjes en zelf simulaties. Tot zo ver gaat het goed.

Hoe doe je deze kennis, die deels als parate kennis aanwezig moet zijn, herhalen en opfrissen bij met name de oudere medewerker?
Op welke wijze krijg je oudere medewerkers zo ver dat ze hun verantwoordelijk kunnen nemen en op een speelse wijze gaan leren?
Soms wordt met de vraag geworsteld of de instructies te uitgebreid zijn opgesteld?
Wat doe je jongere medewerkers aan als de instructies eenvoudiger (minder uitgebreid) worden aangeboden?

Allemaal legitieme vragen, die aangeven dat je iets slims moet doen met weggezakte kennis.

Overgedragen kennis vergeten in relatie tot de retentietijd

De vraag die daarbij hoort is: Op welke wijze is het te leren overgedragen? Is genoeg aandacht besteed aan de randvoorwaarden dat leren kan plaatsvinden? Zoals, heeft de trainer de juiste skills?

Dus, wat is de vergeetcurve?
De Duitse experimenteel psycholoog, Herman Ebbinghaus ontwikkelde een theorie dat het menselijk brein informatie vergeet die geleerd is als die informatie niet in praktijk wordt gebruikt. Hoe langer we wachten om verworven kennis toe te passen, hoe minder we ons herinneren.

Er zijn verschillende studies met betrekking tot de vergeet curve en kennis retentie. Op basis van de Ebbinghaus ‘Vergeet Curve’ van wat de eerste maand is geleerd, wordt gemiddelde 90% vergeten. Echter, de aard van het onderwerp, de achtergrond van de lerende, de kracht van het geheugen van de lerende en een verschillende andere factoren hebben vaak een belangrijk effect op de snelheid van de vergetelheid.

Overgedragen kennis vergeten
Rendement verhoging om overdragen kennis langer te onthouden

Volgens Ebbinghaus ‘onderzoek, zijn er een paar belangrijke principes betrokken bij de vergeet curve:

  1. Het is gemakkelijker om nieuwe informatie te onthouden als het reële situaties betreft. Informatie moet relevant en zinvol zijn voor hen, anders zullen ze het waarschijnlijk snel vergeten.
  2. Wanneer het gaat om meer leermateriaal, neemt de hoeveelheid tijd om de informatie te absorberen aanzienlijk toe.
  3. Algemene regel: het is kan gemakkelijker om informatie opnieuw te leren dan het leren van nieuwe leerstof. Telkens als informatie opnieuw wordt geleerd, neemt de tijd toe om de gegevens te vergeten.
  4. Leren is effectiever wanneer informatie absorptie wordt gespreid over een langere periode, in tegenstelling tot alles tegelijk leren.
  5. Het vergeten van geleerde informatie begint onmiddellijk na de leerervaring. In feite is dat het moment waarop vergeten het snelst optreedt. Toch neemt het vergeten in de loop van de tijd af.Vergeetcurve van Ebbinghaus, effect van herhalen.
  6. Geleerde kennis vergeten
    Geleerde kennis langer onthouden door het toepassen van herhalingen